Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2016,

Här kan ni läsa hela förskolans läroplan (pdf) 

17 februari 2017