Verksamhet & Pedagogik

Vårt arbetssätt

Fyrisvallens förskola ligger vackert belägen i Luthagen med närhet till Seminarieparken, Klockarparken och Stjernhjelmsparken. Förskolan har 70 platser fördelat på två våningsplan.

Björnbäret, Smultronet och Hallonet  ligger på nedervåningen, där går de yngsta barnen och där arbetar sex pedagoger.

Blåbäret, Lingonet och jordgubben ligger en våning upp, här finns barn i åldern 3-6 år och där arbetar sex pedagoger.

Barnen delas ofta in i mindre grupper inom vilket undervisning och aktiviteter bedrivs. Pedagogerna låter barnens intressen vara med och styra verksamheten för att göra den intressant och meningsfull. Förskolan arbetar också aktivt med sin miljö för att möta barnens intressen och utmana deras utveckling. Det finns även en ateljé och som är avsett för skapande aktiviteter och natur, teknik.  Ateljén nyttjas av alla grupper.