Verksamhet & Pedagogik

På Fyrisvallens förskola värnar vi om en lärorik, trygg och rolig miljö. Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen och planerar vår undervisning utifrån förskolans läroplan.

Vi på Fyrisvallen har valt att arbeta åldersindelat och i mindre grupper för att kunna skapa trygghet och anpassa verksamheten på bästa sätt.

De yngsta barnens avdelningar finns på nedervåningen och där arbetar sex pedagoger. På övre plan finns verksamheten för de äldre barnen, även här arbetar sex pedagoger.