Projekt hållbarhet - från det enkla till det komplexa

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. Hållbarheten gäller tre olika dimensioner:

Under läråret 2018-19 kommer vi tillsammans med barnen att arbeta i olika projekt med utgångspunkt från Luthagens gemensamma fokusområde.

Hållbarhet - från det enkla till det komplexa.

Social hållbarhet: handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.

Ekologisk hållbarhet: handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet: handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändla resurser.

Uppdaterad: