Kontakt

Fyrisvallens förskola
Ringgatan 6
752 17 Uppsala
Öppettider: 07.00-17.00

Avdelningarnas direktnummer:

Björnbärsgruppen, Smultrongruppen och Hallongruppen: 018-727 65 54.
Sms 076-779 74 84

Blåbärsgruppen, Lingongruppen: 018-727 65 55.
Sms 076-779 74 83

Jordgubbsgruppen: 018-727 64 89.
Sms 076-137 78 87

Sjukanmälan: Ring eller sms till respektive avdelning

Köket:
Maria Wennström
Telefon: 018-727 65 50

Biträdande förskolechef: 
Sara Rostvik
Telefon: 018-727 75 77 

E-post: sara.rostvik@uppsala.se

Förskolechef:
Christina Viklund

E-post: christin.viklund@uppsala.se